Album "Utsuroi" Recording (Wang guang RecLabs)

Piano & Synth : Hiroki Ishiguro    E Guitar : Kazuaki Miyaji    Bass : Masayoshi Kusumoto
Drums : Yoshitaka Enomoto    Percussion : Ippiki Takemoto
A Guitar : Shouji Chiyoda    Recording Engineer : Masumi Hamamoto