Album "Utsuroi" Recording (Wang guang RecLabs)

Pf : Hiroki Ishiguro    Bass : Masayoshi Kusumoto    Dr : Yoshitaka Enomoto    Per : Ippiki Takemoto    Gt : Kazuaki Miyaji    Ag : Shouji Chiyoda    Engineer : Masumi Hamamoto


HOME