Hiroki Ishiguro Group    Blues Alley Japan Live
July 26, 2006

Pf:  Hiroki Ishiguro     Gt:  Kazuaki Miyaji     Dr:  Yoshitaka Enomoto
Bass:  Masayoshi Kusumoto     Per:  Ippiki Takemoto     Ag:  Shouji Chiyoda
  

Photo by Taro Azuma