Hiroki Ishiguro Group , Blues Alley Japan Live
July 26, 2006

Pf:  Hiroki Ishiguro     Gt:  Kazuaki Miyaji     Dr:  Yoshitaka Enomoto     Bass:  Masayoshi Kusumoto     Per:  Ippiki Takemoto     Ag:  Shouji ChiyodaPhoto by Taro Azuma


HOME